Strona Główna

„ Do Pana należy ziemia i wszystko co ją napełnia świat i jego mieszkańcy.”
Ps.24.1

Idea ogrodów biblijnych jest nową formą ewangelizacji. Ogród Biblijny przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach, jest nie tylko nowym sposobem upiększenia otoczenia roślinnością, ale przede wszystkim stanowi specyficzny zapis teologii biblijnej. Jest też miejscem które poprzez środowisko przyrodnicze wprowadza zwiedzających w wydarzenia przedstawione na kartach Pisma Świętego. Jest wspaniałą imitacją podróży po Ziemi Świętej – starożytnej Palestyny, miejscem wydarzeń Starego i Nowego Testamentu. Zawiera także przemyślaną i uporządkowaną katechezę o biblijnej historii zbawienia. . Ogród Biblijny jest uporządkowany tematycznie i ma charakter symboliczny. Są w nim prezentowane rośliny wymienione w Piśmie Świętym, występujące w Ziemi Świętej lub zastępcze, takie które rosną w naszym klimacie. Występują też kwatery kwietne nawiązujące do biblijnych wydarzeń, uzupełnione figurami lub symbolami postaci biblijnych.

Pragnieniem jest by ogród pełnił również inne funkcje, by stal się jedną z ważniejszych atrakcji naszego miasta. Znajdują się w nim ławki. Może być zatem dobrym miejscem do spacerów rodzinnych i odpoczynku. pogłębionej refleksji nad tekstami biblijnymi, poznania roślinności śródziemnomorskiej i Azji Mniejszej oraz występującej w naszym klimacie. W naszym ogrodzie liczba wszystkich posadzonych roślin, kwiatów, krzewów i drzew wynosi ponad 6000 szt. Pomysłodawcą ogrodu przy parafii jest ks. proboszcz Andrzej Sternik. Inspirację stanowi odbyta pielgrzymka do Ziemi Świętej, pragnienie uporządkowania i zagospodarowania terenu przy kościele, oraz harmonijna współpraca z Biurem Zieleni Miejskiej w Puławach. Ogród zaprojektowała mgr inż. Ewelina Grądz, nasza parafianka, a pracownik Biura Zieleni Miejskiej w Puławach. Powstał w latach 2013 do 2015r.staraniem środków własnych parafii oraz dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Uroczystość poświęcenia odbyła się 07 czerwca 2015r. Dokonał jej Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Mieczysław Cisło. W tym też dniu parafia świętowała Jubileusz XXX- lecia Istnienia i XXX – lecia posługi Sióstr Benedyktynek Misjonarek w naszej wspólnocie.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia tego szczególnego miejsca. Swoją ofertę kierujemy do zorganizowanych grup pielgrzymkowych i turystycznych odwiedzających nasz region, dzieci, młodzieży szkolnej, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych, mieszkańców Puław i okolic, osób indywidualnych.
Życzymy pięknych wrażeń, duchowych, dydaktycznych, estetycznych, przyrodniczych. By przez to Bóg był przez nas bardziej poznawany, kochany i naszym życiem uwielbiony.

Ogród Biblijny przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach jest otwarty codziennie w godz. od 9.00 do 19.00.w okresie od kwietnia do października włącznie.
Kontakt w sprawie przewodnika :
kancelaria tel. 81 8868094, 798799954


WYKONAWCY:

Ewelina Grądz – PROJEKTANT OGRODU

1. NIERUCHOMOŚĆI PUŁAWSKIE
Teodora Ejma
Monika Łukasiewicz
Dawid Wadas
Wojciech Nowak
2. BIURO ZIELENI MIEJSKIEJ w Puławach
Izabela Giedrojć

3. FIRMA ANPAN – Projekt oświetlenia ]
Andrzej Majewski
4. Przedsiębiorstwo robót Elektroenergetycznych ELEKTROMAR – wykonanie oświetlenia
Zbigniew Marczuk
5. P&P GARDEN
Paweł Styczyński
Piotr Wilkołazki
Czerwonka – Gozdów – projekt i wykonanie nawodnienia
6. ZAKŁAD STOLARSKI w Dąbrowicy
Dariusz Stępniak
7. PHU WAMA – Zakład Kamieniarski – Janowiec
Robert Walasek
8. Firma – ARTWFFECT – Projektowanie Graficzne i Reklama Puławy – wykonanie projektu tablic
Katarzyna Kobus
9. Firma – Mechanika Maszyn- Ślusarstwo Puławy – wykonanie tablic informacyjnych w ogrodzie
Wiesław Pawłowski
10. Firma AS-PRO – Marysin –wykonanie gabionów
Grażyna Sagan
11. . Podkarpacka Pracownia Rzeźbiarsko – Odlewnicza ARKADA – wykonanie figur Sakralnych
Józef Siwoń
12. Przedsiębiorstwo Budowlano –Montażowe KLINKIER
Tadeusz Boreczek